Lex Uber – ustawa która reguluje status kierowców i stawiane im wymogi, jest obowiązująca dla wszystkich kierowców Ubera. Ustawa ta zobowiązuje kierowców Ubera traktujących ten zawód dorywczo do posiadania licencji zawodowego taksówkarza. Przepisy te szczególnie dotyczą kierowców którzy korzystali z platformy Ubera i zarabiali na tym jako tzw. wolni strzelcy.

Od momentu wejścia w życie tego obowiązku, każdy kierowca Ubera będzie musiał posiadać licencję oraz oznakowanie pojazdu. Uzyskanie licencji wiąże się przede wszystkim z kosztami oraz koniecznością wizyty w wydziale uprawnień komunikacyjnych. Kierowcy którzy dorabiali sobie w soboty i niedziele będą musieli się postarać o otrzymanie takiej licencji i zebrać wymagane dokumenty.

Ustawa jest obligatoryjna dla wszystkich kierowców nie ważne, czy z długoletnim stażem, czy krótkim. Wszystkich bez wyjątku obejmuje nowe prawo. Kierowca który nie posiada wymaganej licencji narażony jest na karę grzywny do wysokości 12.000 tyś złotych. Usługi tzw. okazjonalne nie mogą być wykonywane przez kierowców bez ważnej licencji.